Management Participatie

Soms krijgt (top)management de mogelijkheid om mee te investeren in de onderneming. In het kader van een herfinanciering, buy out of management participatie plan (via een STAK). Een kans voor management om te delen in waardecreatie.

Vaak neemt een Private Equity investeerder of Ondernemingsleiding het initiatief om een managementparticipatie op te tuigen. Voor de investeerder/Ondernemingsleiding is dit vaak gesneden koek, maar de manager begeeft zich meestal op onbekend terrein.

Afhankelijk van de omvang van de onderneming, kan het om serieuze financiële commitments gaan van management. Soms gekoppeld aan specifieke voorwaarden ten aanzien van het aandeelhouderschap en/of business plan. Uw handtekening is voor alle stakeholders essentieel, maar is dus niet zonder betekenis. Verstandig als u even laat meekijken door een ervaren adviseur.

Keser Insight geeft management feedback over de voorwaarden van de management participatie, de toegepaste waardering en het onderliggende business plan. Ook checken we of de voorwaarden van de concept Shareholders Agreement in lijn liggen met ‘market practice’. We zijn in uw belang best kritisch, maar geven onze feedback altijd constructief aan de investeerder en andere betrokken adviseurs.

Neem contact op met Keser Insight om uw casus te bespreken!