Investment Management

Veel (oud)ondernemers, informal investors en family offices kiezen er voor een deel van hun vermogen te investeren in het MKB. Door rechtstreeks te participeren het aandelenkapitaal en/of door het verstrekken van een achtergestelde lening.

Gedeeltelijk vanuit rendementsperspectief. Maar vaak ook vanuit de ambitie om nieuwe generatie ondernemers te helpen bij de groei van hun bedrijf. Niet alleen door kapitaalverstrekking, maar ook door ondernemers te inspireren of coachen, ondernemers-ervaringen te delen, en het zakelijk netwerk open te stellen voor business opportunities.

Vanuit de rol van investeerder kunt u invloed uitoefenen, meedenken en uw perspectief op waardecreatie optimaliseren. In een business waarmee u affiniteit heeft of groeikansen ziet. Zonder de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en/of aansturing van de dagelijkse operaties.

Heeft u interesse om uw portfolio van investeringen uit te breiden? Dan treden we graag met u in gesprek!