Het portfolio management van deelnemingen vereist een continue aandacht en multidisciplinaire aanpak. Management meetings, beoordeling van business proposities en budget, winstverbeteringsprogramma’s, reguliere management rapportages etc.

Vaak gaat de aandacht van investeerders of private aandeelhouders noodgedwongen uit naar die ondernemingen waar de performance tegenvalt bij de verwachtingen of waar om andere redenen ad hoc snel geschakeld moet worden. Terwijl de behoefte aan uniforme informatievoorziening, het begeleiden en bewaken van de overige deelnemingen blijft bestaan.

Keser Insight is als portfolio manager inzetbaar. Deliverables onder andere: portfolio rapportages, beheer deelnemingen, corporate legal en financiële aspecten en voorbereiding van exittrajecten.

Home
M&A / Transactie Services
Company Valuation Quick Scan
Portfolio Management Services
Corporate Legal Services
Investor Relations / Corporate Communicatie
Overzicht dienstverlening
Referenties
Team & Contact